Enerji Verimliliği
Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği

 

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 

Günümüzde, üretim her geçen gün artmakta; buna paralel olarak ise enerji kaynakları azalmaktadır. Üretim artışı ile birlikte enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım ve tekrar kullanım gibi kavramlar önem kazanmaktadır. Artık küresel ısınmanın getirdiği olumsuz sonuçlar ve enerji kaynaklarının azalması nedeni ile enerji yönetimi son derece önemli bir konu haline gelmiştir.

Etkin enerji yönetimi kuruluşlar için yararlı olmanın yanında artık bir gereklilik olmuştur. TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi temelde, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesine, belirledikleri amaç ve hedefler doğrultusunda oluşturdukları enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimlerini yönetmesine ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

Bu kapsamda Kuruluşumuz da çalışanların tam katılım ve desteği ile enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı; en düşük çevresel etki anlayışı ile enerji performanslarını sürekli ve sürdürülebilir bir biçimde geliştirmeyi; yeni teknolojileri takip ederek alternatif enerji kaynaklarını araştırmayı; her türlü bilgi ve kaynağı sağlamayı; tasarım, ürün, ekipman ve servislerin satın alınmasında enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı ve benzer proseslerin enerji performanslarını karşılaştırmayı taahhüt eden bir Enerji Yönetim Sistemi Politikası benimsemiş ve  Aralık 2018 itibarıyla Enerji Yönetim Sistemi, standart gereklilikleri tamamlanarak BOTAŞ’ın tüm işletme ve tesislerinde TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulanmaya başlanmıştır. 

Enerji Verimliliği Çalışmaları

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Kuruluşumuzda uygulanan başlıca çalışmaları şu şekilde özetleyebiliriz:

Dış cephe mantolaması ve pencere-kapı yenileme çalışmaları; sıcak su temini için çatı güneş enerjisi sistemi kurulması; ofis ve koridorlardaki floresan lambaların LED lambalar ile değiştirilmesi; ısıtma/soğutma borularının jeotermal borular ile değiştirilmesi; Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünde 6 adet ana hat pompa motorunun daha verimli motorlar ile değiştirilmesi; Tuz Gölü İşletme Müdürlüğünde ise tesisin enerji ihtiyacının %60’ını karşılayan 1 MW kapasiteli Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali kurulması çalışmaları tamamlanmıştır. 


Projelerimiz ve Hedeflerimiz

Enerji yönetimi çalışmaları dâhilinde önümüzdeki süreçte planlanan proje hedefleri arasında; kurulumu tamamlanan mevcut 1 MW'lık Güneş Enerji Santrali (GES) Projesine ilave olarak,  Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesislerine 2 MW, Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğümüze bağlı pompa istasyonlarına 6 MW olmak üzere toplamda 8 MW’lık GES kurulmasına yönelik ihaleye çıkılmıştır. 

Kompresör istasyonlarında ortaya çıkan ve büyük bir enerji potansiyeline sahip yüksek debi ve sıcaklıktaki egzoz gazlarının geri dönüşümünü sağlayarak elektrik üretimine imkân sağlayan Baca Atık Isı Geri Kazanım Projesinin de yine önümüzdeki süreçte pilot uygulama olarak bir kompresör istasyonunda ve devamında da uygun olan tüm istasyonlarda yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 

Rüzgâr hızlarının türbin kurulumu için yeterli olduğu Silivri Doğal Gaz Depolama Tesislerinde 4,2 MW kurulu güce sahip Rüzgâr Enerji Santrali (RES) kurulumu çalışmaları tamamlanmıştır. Tesis bu sayede ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını rüzgar enerjisinden karşılamaktadır.

Sektöründe lider konumda bulunan Kuruluşumuz, en düşük çevresel etki anlayışı ile yerli ve milli enerji vizyonu çerçevesinde, enerji kullanım performansını ve enerji verimlilik göstergelerini sürekli ve sürdürülebilir bir biçimde geliştirmeyi kendisine hedef olarak belirlemiştir.