Enerji Verimliliği
Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği

 

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
Günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak ise enerji kaynakları azalmaktadır. Üretim artışı ile birlikte enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım ve tekrar kullanım gibi kavramlar önem kazanmaktadır. Artık küresel ısınmanın getirdiği olumsuz sonuçlar ve enerji kaynaklarının azalması nedeni ile enerji yönetimi son derece önemli bir konu haline gelmiştir.
Etkin enerji yönetimi kuruluşlar için yararlı olmanın yanında artık bir gereklilik olmuştur. TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi temelde, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesine, belirledikleri amaç ve hedefler doğrultusunda oluşturdukları enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimlerini yönetmesine ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmakta olup, Enerji Yönetim Sisteminin Kuruluşlara olan temel faydalarını da şu şekilde özetleyebiliriz. 


      •    Enerji Verimliliği
      •    Kaynakların Optimum Kullanımı
      •    Çevreye Katkı
      •    Maliyetlerin Düşmesi
      •    Sürekli İyileştirme
      •    Tüm Faaliyetlerde Geniş İzleme ve Kontrol
      •    Müşterilerde Güven
      •    Sağlıklı Bilgi Akışı

Bu kapsamda Kuruluşumuz da çalışanların tam katılım ve desteği ile enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı, en düşük çevresel etki anlayışı ile enerji performanslarını sürekli ve sürdürülebilir bir biçimde geliştirmeyi, yeni teknolojileri takip ederek alternatif enerji kaynaklarını araştırmayı, her türlü bilgi ve kaynağı sağlamayı, tasarım, ürün, ekipman ve servislerin satın alınmasında enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı ve benzer proseslerin enerji performanslarını karşılaştırmayı taahhüt eden bir Enerji Yönetim Sistemi Politikası benimsemiş ve Aralık 2017 tarihinde, pilot uygulama olarak,  Genel Müdürlük hizmet binaları ve Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünde TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kuruluşunu tamamlamıştır. 

Kuruluşumuzda ikinci aşamada ise belge kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş ve Aralık 2018 itibarıyla Enerji Yönetim Sistemi standard gereklilikleri tamamlanarak BOTAŞ’ın tüm işletme ve tesislerinde TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulanmaya başlanmıştır. 

 

Genel Enerji Tüketim Görünümü

Kuruluşumuz genelinde tüketilen enerji miktarlarına baktığımızda yoğun bir enerji tüketiminin olduğu görülmektedir. Doğal gaz, elektrik ve fuel oil gibi enerji kaynaklarının tüketiminden oluşan enerji miktarlarının yıllar itibarı ile değişimine baktığımızda enerji tüketimlerimizin dağılımı tüm birimler özelinde görünmektedir.

 

Tablo 1: Kuruluşumuzun Toplam Enerji Tüketimleri

Birimler Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü  (GBM) Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü (CPB)  LNG İşletme Müdürlüğü (LNG) Depolama Daire Başkanlığı (DDB)

Genel Müdürlük (GM)

Bin TEP Bin TEP Bin TEP Bin TEP

Bin TEP

2018 231,80 13,45 9,80 12,16

0,46

 

Ortak birimleri TEP cinsinden yukarıda verilmiş olan, 2018 yılı toplam enerji tüketiminin üniteler arasındaki dağılımı aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.
Kuruluşumuzun toplam yıllık enerji tüketiminin büyük çoğunluğu GBM’de gerçekleştirilmekte olup; söz konusu tüketimin ağırlıklı kısmı ise dahili kullanım (kompresör yakıtı) için harcanan enerji miktarından oluşmaktadır. 

 

Tablo 2: Kuruluşumuzun Kullanım Amacına Göre Toplam Enerji Tüketimleri Enerji Tüketimleri Tablosu
  Yıllar Dahili Kullanım Gazı

Isınma

Elektrik TOPLAM
Doğal GazFuel Oil Fuel Oil

Milyon Sm3

TEP Milyon Sm3 TEP Ton TEP MWh TEP TEP

TOPLAM

2018 295,92 244.130  3,1  2562 700 672  236.231 20.316

267.680

 

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

 

Genel Müdürlük hizmet binalarımızda enerji tüketimlerinin azaltılmasına yönelik dış cephe mantolaması yapılmış, kapı pencere değişimleri gerçekleştirilmiş, merdivenlere harekete duyarlı lambalar takılmış ve ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan borular jeotermal borular ile değiştirilmiş, aydınlatma amaçlı LED lamba değişimleri yapılmış ve Çatı Güneş Enerjisi Sistemi kurularak sıcak su temini bu yolla yapılmıştır. Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünde de pompa motorlarının daha verimli motorlarla değişimi sağlanmıştır.

Spesifik Enerji Tüketimi [Sevk Edilen Birim Doğal Gaz veya Petrol Miktarı Başına Harcanan Enerji] (TEP/milyon Sm3 veya TEP/milyon varil)

Kuruluşumuzun  2017 yılına göre 2018 Yılı Toplam Enerji Tüketim Değişim Oranı; Projelerimiz ve Hedeflerimiz

Enerji yönetimi çalışmaları dahilinde önümüzdeki süreçte planlanan proje hedefleri arasında; ihale süreci tamamlanan mevcut 1 MW'lık Güneş Enerji Santrali (GES) Projesine ilave olarak, 5 MW’lık (1 MW- Adana Ceyhan, 2 MW Aksaray Tuz Gölü, 2 MW Ankara Yapracık) yeni GES Projesi öngörülmektedir. 

Ayrıca, kompresör istasyonlarında ortaya çıkan ve büyük bir enerji potansiyeline sahip yüksek debi ve sıcaklıktaki egzoz gazlarının geri dönüşümünü sağlayarak elektrik üretimine imkan sağlayan Baca Atık Isı Geri Kazanım Projesinin de yine önümüzdeki süreçte pilot uygulama olarak bir kompresör istasyonunda hayata geçirilmesi ve devamında da uygun olan tüm istasyonlarda yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 

Diğer taraftan, rüzgâr hız ölçüm sonuçlarına göre rüzgâr hızlarının türbin kurulumu için yeterli olduğu görülen Kuruluşumuza ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesislerinde de önümüzdeki süreçte Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurulumu çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

Sektöründe lider konumda bulunan Kuruluşumuz, en düşük çevresel etki anlayışı ile yerli ve milli enerji vizyonu çerçevesinde, enerji kullanım performansını ve enerji verimlilik göstergelerini sürekli ve sürdürülebilir bir biçimde geliştirmeyi kendisine hedef olarak belirlemiştir.