İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız:

Türkiye’nin öncü kurumlarından olan BOTAŞ, en güvenli kuruluş olma hedefini benimsemiş, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat ve bilgilendirme seviyesini aşarak iş güvenliğinde pozitif güvenlik kültürünü benimsemiştir.

Yıllardır iş sağlığı ve güvenliğini anayasa haline getirmiş olan kuruluşumuz, yasal mevzuatın ve standartların getirdiği şartları sağlamakla kalmamış, sadece çalışanının değil, uhdesinde çalışan yüklenicilerin, alt yüklenicilerin, stajyer ve ziyaretçilerin dahi İSG bilincine erişmesini sağlamak yönünde ilerici ve proaktif adımlar atmaktadır. 2018 yılında yayımlanan ve riskin sadece tehdit olmadığını, aynı zamanda bünyesinde fırsat da barındırdığını deklare eden, yüksek seviye yapılı TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri standardına geçiş süreci hızlıca ve sorunsuzca gerçekleştirilmiştir. Bunda yıllardır süren İSG çalışmalarının yanında, benimsenmiş olan İSG kültürü de başrol oynamıştır.

BOTAŞ, en güvenli Kuruluş olma hedefi doğrultusunda Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanan iş sağlığı ve güvenliği açısından uluslararası yüksek seviyeli nitelik taşıyan TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri Standart belgesini almaya hak kazanan ilk kamu kuruluşu olmuştur.

Kuruluşumuz dünya genelinde farklı sektörlerden kurum ve kuruluşun katıldığı, British Safety Council tarafından 2020 yılında 62. kez düzenlenen ve iş sağlığı ve güvenliği sektörünün ilk ve en prestijli ödülü olan “Uluslararası İş Güvenliği Ödülüne” layık görülerek bu alandaki başarısını uluslararası düzeyde de tescil ettirmiştir.

Ayrıca BOTAŞ, British Safety Council tarafından 2021 yılında 63’üncüsü düzenlenen ve 37 ülkeden 500’ün üzerinde kurum ve kuruluşun arasından Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’nü kazanarak bu alanda 2020 yılında elde ettiği başarısını bir üst kategoriye taşımıştır.

British Safety Council tarafından verilen Uluslararası İş Güvenliği Ödülüne, BOTAŞ 2022 yılında bir kez daha layık görülerek bu alandaki başarısının devamlılığını sağlamıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yöntem ve Araçlarımız:

BOTAŞ yıllardır uyguladığı ve içselleştirdiği aşağıda yer alan yöntem ve araçları kullanarak güvenli bir çalışma ortama sağlamaktadır:

 • Pozitif İSG kültürü yaklaşımı ile proaktif olarak her türlü tedbiri almak
 • Ramak kala formları ile kazaya dönüşebilecek hususu değerlendirmek, aksiyon almak ve takibini yapmak
 • Düzeltici faaliyet yöntemi ile çalışanların ve kurumda bulunan insanların çalışma ortamı şartlarını daha uygun hale getirmek
 • İşe girişte, yasal ve diğer şartlar çerçevesinde düzenli olarak sağlık taramaları yapmak
 • Kuruluşumuzun tüm işletme, tesis ve projelerinde personel, yüklenici, alt yüklenici, stajyer ve ziyaretçi olmak üzere tüm paydaşlara yönelik İSG denetlemelerini yapmak ve tehlikeleri kaynağında tespit etmek
 • Sadece çalışanın değil, BOTAŞ'a hizmet veren tüm insanların kişisel koruyucu donanım kullanmalarını sağlamak ve tedbir almak
 • Yaşamın her adımını düşünerek, yasal ve diğer gerekliliklerin ötesinde gönüllülük esasına dayanarak sertifikalı ilk yardımcı personel sayısını arttırmak ve Kuruluşumuz genelinde düzenli ilk yardım bilinçlendirme eğitimleri vermek
 • Risk değerlendirmesi yapmak, gerekli önlemleri almak ve bu çalışmaları güncel tutmak
 • Performans değerlendirmeleri ile tüm kurumun İSG performansını zirvede tutmak
 • Sıfır iş kazası mottosuyla güne başlamak, bunun için gerekli her türlü tedbiri almak
 • Bünyesinde çalışan geniş iş güvenliği uzmanı kadrosuyla bu çalışmaları ve yaklaşımları sürdürülebilir kılmak
 • Kuruluşumuzda yapılan ve iş izni gerektiren tüm işlerde (yüklenici dahil) iş izinleri prosedürünü uygulamak
 • Her yıl yapılan acil durum tatbikatları ile çalışanları ve acil durum ekiplerini acil durumlara karşı hazır tutmak ve gerekli eğitimleri aldırmak