Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 

BOTAŞ Türkiye Varlık Fonu Portföyünde yer alan bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. 1974 yılında kurulan BOTAŞ, 1995 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak yapılandırılmış olup 24 Ocak 2017 itibari ile Türkiye Varlık Fonu bünyesine katılmıştır.

BOTAŞ temel olarak

  • Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları yapımı ve işletmeciliği
  • Doğal Gaz ve LNG depolanması ve ticareti
  • LNG/FSRU Terminali İşletmeciliği
  • Liman Hizmetleri
  • Uluslararası Doğal Gaz Taşıma Projeleri

alanlarında faaliyet göstermektedir

Kuruluşumuzun idari yapılanması, BOTAŞ Genel Müdürlüğü merkez olmak üzere Bölge Müdürlükleri, İşletme ve Şube Müdürlükleri şeklinde oluşturulmuştur.

Doğal gaz faaliyetlerine ilişkin olarak; Ankara/Yapracık’ta Doğal Gaz İşletmeleri ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü ile bu Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul ve Kayseri’de olmak üzere iki adet İşletme Müdürlüğü, Ankara, Kırklareli, Bursa, İzmir, Çarşamba, Konya, Erzurum, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta olmak üzere dokuz adet Şube Müdürlüğünün yanı sıra doğal gaz boru hatlarının geçtiği güzergâh üzerinde kamulaştırma irtibat büroları, kısım şeflikleri, RMS-RMA istasyonları ve kompresör istasyonları bulunmaktadır. Ayrıca, LNG faaliyetlerine ilişkin Tekirdağ/Marmara Ereğlisi’nde LNG İşletme Müdürlüğü, Hatay/Dörtyol’da FSRU terminali, doğal gaz depolama faaliyetleri kapsamında ise Silivri ve Tuz Gölü İşletme Müdürlükleri bulunmaktadır.

Petrol faaliyetlerimize ilişkin olarak, Adana/Ceyhan'da Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır. Petrol taşımacılığı alanında; Irak-Türkiye, Ceyhan-Kırıkkale ve Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hatları işletilerek hizmet vermektedir.

Hayır, bir kamu kuruluşudur. BOTAŞ, 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş, anonim şirket statüsünde bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür.

Kuruluşumuzda staj yapmak isteyen öğrenciler tarafından staj yapılmak istenilen BOTAŞ birimine (Genel Müdürlük/ Bölge-İşletme Müdürlükleri) şahsen ve dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

Meslek lisesi staj başvuruları, 1-30 Haziran tarihleri arasında;

Üniversite ve yüksekokul staj başvuruları ise 1-30 Nisan tarihleri arasında yapılır.

Staja kabul edilen öğrencilerin listesi BOTAŞ web sitesinden duyurulur.

Stajla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

BOTAŞ’ta istihdam edilmek üzere açılan iş ilanlarına Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvurulmaktadır. KPSS/YDS puanı gibi şartlar doğrultusunda alınan başvurular, başarı sıralamasına göre BOTAŞ’a gönderilmekte, aday personel sözlü sınava tabi tutulmaktadır.

Kuruluşumuz personel İhtiyacı olduğunda Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) talepte bulunmakta olup adayların İŞKUR’ a müracaat etmesi gerekmektedir.

Öncelikli başvuru şartı KPSS puanı olup, görev yapılacak birim ve unvan ihtiyaçları doğrultusunda yabancı dil, sertifika gibi diğer şartlar da gerekebilmektedir.

Engelli Personel Alımı;

Engelli personel alımı için taleplerimiz "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarımıza başvuru yapacak engelli adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan EKPSS sınavına katılmış olmaları veya Kamu Öncelik Belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

İŞKUR talebimiz doğrultusunda işgücü ihtiyacını ilan etmekte ve başvuran adaylar arasından puan veya kamu öncelik sırasına göre aday isimlerini tarafımıza bildirmektedir. İsimleri bildirilen adaylar Teşekkülümüz tarafından sınava tabi tutulmaktadır.

Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Personel Alımı;

Bu personel alımları için taleplerimiz “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. 

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarımıza başvuru yapacak adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan KPSS sınavına katılmış olmaları veya Kamu Öncelik Belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

İŞKUR talebimiz doğrultusunda işgücü ihtiyacını ilan etmekte ve başvuran adaylar arasından puan veya kamu öncelik sırasına göre aday isimlerini tarafımıza bildirmektedir. İsimleri bildirilen adaylar Teşekkülümüz tarafından sınava tabi tutulmaktadır.

Mevcut personel yasalarında; işçilerin kurumlar arası nakline ilişkin herhangi bir düzenleme yer almadığı gibi, personel kanunlarına tabi olarak çalışanların da Teşekkülümüze yatay geçiş imkânı bulunmamaktadır.

Ancak istisna olarak 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında nakle tabi personel olarak belirlenenler arasından ihtiyaç bulunması ve kadro müsaadesi olması halinde Devlet Personel Başkanlığı'nın izniyle Teşekkülümüze naklen atama yapılabilmektedir.

Bir petrol türevi olan doğal gaz: yanıcı, havadan hafif, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Başta metan (CH4) ve etan (C2H6) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşur. Yer altında, genellikle petrol ile birlikte veya gaz rezervuarlarında bulunur. Kaynağından çıkarıldığı haliyle herhangi bir işlemden geçirilmeksizin kullanılabilen doğal gaz, boru hatları ile veya sıvılaştırılarak tankerlerle taşınır.

Yerküre içerisinde organik materyalin başkalaşımı ile oluşmuş ve gözenekli kayaçlar içerisinde depolanmış sıvı haldeki hidrokarbonlara ham petrol adı verilir.

BOTAŞ tarafından petrol ya da doğal gaz üretimi yapılmamaktadır.

Doğal Gaz

Doğal gaz rezervlerinin 79,1 trilyon metreküpü (%40,9) Orta Doğu ülkelerinde, 62,2 trilyon metreküpü (%32,1) Avrupa ve Asya ülkelerinde, 33,1 trilyon metreküpü (%17,1) Afrika/Asya Pasifik ülkelerinde bulunmaktadır.

Petrol

Dünya ispatlanmış petrol rezervi 1.696,6 milyar varil olarak tespit edilmiştir. Petrol rezervinin 807,7 milyar varili (%47,6) Orta Doğu ülkelerinde, 330,1 milyar varili (%19,5) Güney ve Orta Amerika ülkelerinde, 226,1 milyar varili Kuzey Amerika ülkelerinde (%13,3) bulunmaktadır.

Türkiye'nin 81 il merkezine doğal gaz arzı sağlanmıştır.

Doğal gazın yerleşim yerleri içerisinde dağıtımı EPDK ve bulunduğunuz bölgede faaliyet gösteren dağıtım şirketi sorumluluğundadır. Bu nedenle ilçenize ne zaman gaz geleceği konusunda şehrinizde faaliyet gösteren dağıtım şirketine başvurunuz.

Yapmayı planladığınız tesisin size ait olduğunu veya tesis sahibinin vekili olduğunuzu gösteren bir belge, tesisinizin kısaca özelliğini açıklayan bilgi ve tesisinizin konum bilgisi (kml, kmz formatındaki tesisinizin sınırlarını veya projeksiyon bilgisi belirtilerek dxf, dwg formatında koordinat bilgisi) ile birlikte “BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Bilkent Plaza A-2 Blok Bilkent Çankaya ANKARA” adresine yazılı olarak veya

https://www.turkiye.gov.tr/botas-ebys-genel-basvuru

linkine tıklayarak E-Devlet uygulaması üzerinden başvurmanız mümkündür. Başvurunuz sonrasında en kısa süre içerisinde tesisiniz ile ilgili varsa uymanız gereken emniyet kriterleri tarafınıza iletilecektir.

Türkiye’de kalan üretilebilir doğal gaz rezervi yaklaşık 4,2 milyar m3tür. 2020 yılında üretilen doğal gaz miktarı 441 milyon m3 olup miktar tüketimin %1’ini karşılamaktadır.

Doğal gaz, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) halinde araçlarda kullanılabilmektedir. Ülkemizde bu kullanım genellikle toplu taşıma araçlarında olmaktadır.

Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Ödemeleri Rehberi için Tıklayınız.

BOTAŞ International Limited, personel alımlarını kendisi gerçekleştirmekte olup, bu konuda Teşekkülümüz herhangi bir müracaat almamaktadır.

TANAP İletim A.Ş. personel alımlarını kendisi gerçekleştirmekte olup, bu konuda Teşekkülümüz herhangi bir müracaat almamaktadır.

TPIC, personel alımlarını kendisi gerçekleştirmekte olup, bu konuda Teşekkülümüz herhangi bir müracaat almamaktadır.